Hjem / Søge arkiv: Natur

Søge arkiv: Natur

Hvad sker der med Elverparken?

Elverparken i Herlev gennemgår i 2015-2020 store forandringer. Lige nu er det er omdannelsen fra klassisk parkpræg til mere vild natur de steder hvor stigende grundvand har gjort vanskeligt og dyrt at opretholde de tætklippede græsarealer. Nu vendes det stigende grundvand fra at være et problem til at være en …

Læs mere »

Græsset bliver slået i Hjortespringkilen

Kunne du eller din forening tænke sig, at slå vildt voksende græs med le? Ja, så er der mulighed for det i Hjortespringkilen. For Hjortespringkilden ved Kildegården har en del græsfolde med græssende kvæg og får, men der er også andre græsarealer med naturgræs, som det nu er tid til …

Læs mere »

Kildegårdens venner

Kildegårdens Venner har til formål at ”støtte og fremme interessen for naturen og dyrene ved Kildegården og i Smør og Fedtmosen. Foreningen ønsker endvidere at støtte muligheden for, at borgerne kan nyde naturen og for at styrke områdets naturliv og biodiversitet.” Ind til videre er der foreslået følgende aktiviteter man kan være …

Læs mere »

Sømosen

Sømosen Sømosen ligger på grænsen mellem Herlev, Skovlunde og Ballerup. Her er et fredet moseområde med en mosaik af vandflader, rørskov og små holme og øer – og det er et skønt sted at gå ture eller løbe. Der er en grussti rundt om hele mosen på ca. 2 km. Mange …

Læs mere »

Smør og Fedtmosen

Smør og Fedtmosen inkl. enge er et ca. 150 ha stort næsten uberørt naturområde med moser, småsøer i dødishuller, overdrevskov, kratmose rørsump, enge og krat. Her er  et varieret dyre- og planteliv og der er masser af muligheder for at undersøge livet i vandet, jorden omkring moserne og fuglene i luften. …

Læs mere »

Skinderskoven

Mellem Hjortespringbadet og golfbanen finder man Skinderskoven og Gravbakkedammen. Området giver med sit vildt voksende flora mulighed for mange timers fordybelse.

Læs mere »

Vesterledsø

Vesterledsø Vesterledsø er et skønt naturområde, der giver mulighed for mange aktiviteter. Turen rundt om søen kan benyttes til at fodre ænder og svaner. Der er mulighed for at fiske efter skaller og gedder. Rundt om søen er der flere muligheder for at spise sin medbragte madpakke. I efteråret kan …

Læs mere »

Hareskoven

Ikke en del af Herlev, men ligger tæt på og tilbyder mange oplevelser. Hareskoven tilbyder rigtig mange oplevelser. Foruden skoven grønne områder hvor man kan lege og spise er der mulighed for at opleve rådyr, fiske, lave bål, benytte shelters, kælke, lede efter kryb, lede efter planter og blomster. På …

Læs mere »

Naturlegepladsen ved Hanevangen i Herlev

Naturlegepladsen ved Hanevangen i Herlev Naturlegepladsen ved Hanevangen i Herlev er en stor lækker legeplads, hvor der er rig mulighed for at udfolde sig motorisk – både for børn og voksne. Her her kan der bruges lang tid på at lege jorden er giftig, spille rundbold, basketball eller noget helt trede …

Læs mere »

Hjortespring Naturplejeforening i Herlev

Hjortespring Naturplejeforening er en forening af mennesker der holder af naturen, ønsker at pleje den og ønsker at opdrætte dyr på en dyreetisk forsvarlig måde. Hjortespring Naturplejeforening driver naturpleje i deres folde i Hjortespringkilen. Deres fire folde ligger i nærheden af Kildegården. Formålet er at fremme biologisk mangfoldighed, skabe gode betingelser for …

Læs mere »